ΒΕΡΝΙΚΙΑ ESSIE

Η essie κυκλοφόρησε την 1000η της απόχρωση! Ποια είναι;
ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164