ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Πόθεν έσχες πολιτικών – Ποιοι είναι οι πλούσιοι και ποιοι οι λιγότερο πλούσιοι!