ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

“Θετικός” και στο δεύτερο δείγμα ο Χονδρκούκης