ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

Τα παιδιά του Συλλόγου Πελοποννησίων Ελευσίνας τραγουδούν τα κάλαντα