ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

Τι “μηνύματα” στέλνεις με το χρώμα που φοράς περισσότερο…
ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164