ΥΔΡΟΥΣΑ

Γιώργος Λύρας: Για μπάνιο με την κόρη του Ηλέκτρα, στο Κατραμονήσι!