Ψυχολογια

Αυτοάνοσα: Τι είναι; Υπάρχει τρόπος να προστατευθούμε;
Απιστία: Τι να κάνεις αν σκέφτεσαι ή έχεις ήδη αποφασίσει να τον συγχωρέσεις…