Αυτοβελτιωση

Επιτρέπεις στους άλλους να σε φροντίζουν ή νιώθεις αμήχανα;
Αρνητικές σκέψεις: Τι τις προκαλεί; Πώς μπορώ να τις αντιμετωπίσω;
Πώς να διεκδικείς και να εκφράζεις αποτελεσματικά τις ανάγκες σου