Αυτοβελτιωση

Αυτοκριτική: Μήπως είσαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό σου και τελικά σου κάνεις κακό;