“Ανασκαφή για όλους…μικρούς και μεγάλους”

Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γίνουν για μια μέρα αρχαιολόγοι σε μία πραγματική ανασκαφή!
Τάξεις: Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού (οικογενειακό πρόγραμμα).

Πληροφoρίες
Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254, Ταύρος, Αθήνα

Δηλώσεις συμμετοχής: 212 2540630

Το κόστος συμμετοχής είναι €8,50 για κάθε παιδί ανά πρόγραμμα

Read More

And More