ΜΟΥΣΕΙΟ

Από τις 17 Ιουνίου μικροί και μεγάλοι “Στο Μουσείο, ξανά”!
Σε μουσείο μετατράπηκε η τελευταία κατοικία του Dior!