Γύμνασε κοιλιακούς και κορμό με το ειδικό λάστιχο!

1 | Άρσεις χεριών

2 | Άρσεις χεριών (β' μέρος)

3 | Κοιλιακοί

4 | Κοιλιακοί (β' μέρος)

5 | Άσκηση για τα χέρια

6 | Άσκηση για τα χέρια (β' μέρος)

7 | Ισομετρική άσκηση

8 | Ραχιαίοι

9 | Ραχιαίοι (β' μέρος)

Read More

And More