Απλές ασκήσεις για όλο το σώμα

1 | Βαράκια για δυνατούς ώμους

2 | Βαράκια για δυνατούς ώμους (β' μέρος)

3 | Βαθύ κάθισμε σε καρέκλα

4 | Βαθύ κάθισμε σε καρέκλα (β' μέρος)

5 | Άσκηση στην καρέκλα

6 | Άσκηση με καρέκλα (β' μέρος)

7 | Βαθύ κάθισμα με έκταση χεριού στο πλάι

8 | Βαθύ κάθισμα με έκταση χεριού στο πλάι (β' μέρος)

Read More

And More