ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΔΙΑ! Κάνε aqua workout μέσα στην πισίνα και τόνωσε το κάτω μέρος του σώματος

1 | ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΔΙΑ! Κάνε aqua workout μέσα στην πισίνα και τόνωσε το κάτω μέρος του σώματος

2 | Άρση ποδιού στην πισίνα Μέρος Πρώτο

3 | Άρση ποδιού στην πισίνα Μέρος Δεύτερο

4 | Εκτάσεις ποδιών στο νερό Μέρος Πρώτο

5 | Εκτάσεις χεριών μέσα στο νερό Μέρος Δεύτερο

6 | Λυγίζω-τεντώνω πόδια Μέρος Πρώτο

7 | Λυγίζω-τεντώνω πόδια Μέρος Δεύτερο

8 | Εκτάσεις ποδιών με τα γόνατα λυγισμένα Μέρος Πρώτο

9 | Εκτάσεις ποδιών με τα γόνατα λυγισμένα Μέρος Δεύτερο

Read More

And More

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164