Διατάσεις για σφριγηλό κορμί!

1 | Δικέφαλοι Βήμα 1ο

2 | Δικέφαλοι Βήμα 2ο

3 | Άσκηση “Πεταλούδα”

4 | Άσκηση Πεταλούδα Βήμα 2ο

5 | Προετοιμασία για Σπαγκάτο

6 | Προετοιμασία για σπαγκάτο Βήμα 2ο

7 | Σπαγκάτο

8 | Σπαγκάτο

Read More

And More

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164