Ένα λάστιχο για τέλεια πόδια! Αυτές είναι οι ασκήσεις πριν βγεις στην παραλία

1 | Πιέσεις με fitness ring Μέρος Πρώτο

2 | Πιέσεις με fitness ring Μέρος Δευτέρο

3 | Άσκηση για τους έξω και μέσα επαγωγούς Μέρος Πρώτο

4 | Άσκηση για τους έξω και μέσα επαγωγούς Μέρος Δεύτερο

5 | Άσκηση για όλο το πόδι Μέρος Πρώτο

6 | Άσκηση για όλο το πόδι Μέρος Δευτέρο

7 | Άσκηση για τους μέσα επαγωγούς Μέρος Πρώτο

8 | Άσκηση για τους μέσα επαγωγούς Μέρος Δεύτερο

9 | Άσκηση για τους μηρούς Μέρος Πρώτο

10 | Άσκηση για τους μηρούς Μέρος Δεύτερο

Read More

And More