Γραμμωμένοι κοιλιακοί πριν την παραλία. Το μόνο που θα χρειαστείς είναι μια μπαλίτσα

1 | Γραμμωμένοι κοιλιακοί πριν την παραλία. Το μόνο που θα χρειαστείς είναι μια μπαλίτσα

2 | ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΘΕΣΗ 1

3 | ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΘΕΣΗ 2

4 | ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΘΕΣΗ 3

5 | ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΘΕΣΗ 4

6 | ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΘΕΣΗ 1

7 | ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΘΕΣΗ 2

8 | ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΘΕΣΗ 3

9 | ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΘΕΣΗ 4

10 | ΑΣΚΗΣΗ 3 - ΘΕΣΗ 1

11 | ΑΣΚΗΣΗ 3 - ΘΕΣΗ 2

12 | ΑΣΚΗΣΗ 3 - ΘΕΣΗ 3

13 | ΑΣΚΗΣΗ 4 - ΘΕΣΗ 1

14 | ΑΣΚΗΣΗ 4 - ΘΕΣΗ 2

15 | ΑΣΚΗΣΗ 4 - ΘΕΣΗ 3

16 | ΑΣΚΗΣΗ 5 - ΘΕΣΗ 1

17 | ΑΣΚΗΣΗ 5 - ΘΕΣΗ 2

18 | ΑΣΚΗΣΗ 5 - ΘΕΣΗ 3

Read More

And More