Γύμνασε την κοιλιά. Ένα πρόγραμμα για να τονώσεις τους κοιλιακούς σε 20′ λεπτά

1 | Γύμνασε την κοιλιά. Ένα πρόγραμμα για να τονώσεις τους κοιλιακούς σε 20' λεπτά

2 | Κοιλιακοί στο τραμπολίνο Μέρος Πρώτο

3 | Κοιλιακοί στο τραμπολίνο Μέρος Δεύτερο

4 | Κοιλιακοί με τα πόδια ψηλά Μέρος Πρώτο

5 | Κοιλιακοί με τα πόδια ψηλά Μέρος Δεύτερο

6 | Πλάγιοι κοιλιακοί Μέρος Πρώτο

7 | Πλάγιοι κοιλιακοί Μέρος Δεύτερο

8 | Ψαλιδάκια με τα πόδια Μέρος Πρώτο

9 | Ψαλιδάκια με τα πόδια Μέρος Δεύτερο

10 | Κεράκι για σφιχτή κοιλιά Μέρος Πρώτο

11 | Κεράκι για σφιχτή κοιλιά Μέρος Δεύτερο

Read More

And More

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164