Γυμναστική για όλο το σώμα! Με αυτές τις ασκήσεις θα βγεις στην παραλία πιο σεξι από ποτέ

1 | Γυμναστική για όλο το σώμα! Με αυτές τις ασκήσεις θα βγεις στην παραλία πιο σεξι από ποτέ

2 | Κοιλιακοί με άρση γονάτων Μέρος Πρώτο

3 | Κοιλιακοί με άρση γονάτων Μέρος Δεύτερο

4 | Κοιλιακοί με τα πόδια σε έκταση Μέρος Πρώτο

5 | Κοιλιακοί με τα πόδια σε έκταση Μέρος Δεύτερο

6 | Ασκήσεις για τρικέφαλους Μέρος Πρώτο

7 | Ασκήσεις για τρικέφαλους Μέρος Δεύτερο

8 | Εκτάσεις ποδιού στο πλάι Μέρος Πρώτο

9 | Εκτάσεις ποδιού στο πλάι Μέρος Δεύτερο

10 | Σανίδα

11 | Σανίδα με τα γόνατα λυγισμένα

12 | Γλουτιαίοι από θέση σανίδας Μέρος Πρώτο

13 | Γλουτιαίοι από θέση σανίδας Μέρος Δεύτερο

Read More

And More

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164