Γυμναστική στη θάλασσα

1 | Έκταση ποδιού μπροστά

2 | Έκταση Ποδιού Μπροστά (Βήμα 2ο)

3 | Εκτάσεις χεριών μπροστά

4 | Έκταση χεριών μπροστά (Βήμα 2ο)

5 | Βαθύ κάθισμα

6 | Βαθύ κάθισμα (Βήμα 2ο)

7 | Εκτάσεις τρικεφάλων

8 | Εκτάσεις τρικεφάλων (Βήμα 2ο)

Read More

And More