Γυμναστική στην παραλία! Πάρε τη μπάλα και γύμνασε χέρια… και αντίο μπρατσάκια!

1 | Γυμναστική στην παραλία! Πάρε τη μπάλα και γύμνασε χέρια... και αντίο μπρατσάκια!

2 | Τέντωμα χεριών με τη μπάλα στα χέρια Μέρος Πρώτο

3 | Τέντωμα χεριών με τη μπάλα στα χέρια Μέρος Δεύτερο

4 | Τέντωμα χεριών με τη μπάλα στα χέρια Μέρος Τρίτο

5 | Κάμψεις για τόνωση στήθους και δικεφάλων Μέρος Πρώτο

6 | Κάμψεις για τόνωση στήθους και δικεφάλων Μέρος Δεύτερο

7 | Κάμψεις με τα δύο χέρια επάνω στη μπάλα Μέρος Πρώτο

8 | Κάμψεις με τα δύο χέρια επάνω στη μπάλα Μέρος Δεύτερο

9 | Άσκηση τρικεφάλων με μπάλα Μέρος Πρώτο

10 | Άσκηση τρικεφάλων με μπάλα Μέρος Δεύτερο

Read More

And More