ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ: Ασκήσεις για να σφίξουν τα “μπρατσάκια”

1 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ: Ασκήσεις για να σφίξουν τα “μπρατσάκια”

2 | ΑΣΚΗΣΗ 1 – ΘΕΣΗ 1

4 | ΑΣΚΗΣΗ 1 – ΘΕΣΗ 2

5 | ΑΣΚΗΣΗ 2 – ΘΕΣΗ 1

6 | ΑΣΚΗΣΗ 2 – ΘΕΣΗ 2

7 | ΑΣΚΗΣΗ 3 – ΘΕΣΗ 1

8 | ΑΣΚΗΣΗ 3 – ΘΕΣΗ 2

9 | ΑΣΚΗΣΗ 4 – ΘΕΣΗ 1

10 | ΑΣΚΗΣΗ 4 – ΘΕΣΗ 2

11 | ΑΣΚΗΣΗ 5 – ΘΕΣΗ 1

12 | ΑΣΚΗΣΗ 5 – ΘΕΣΗ 2

Read More

And More