Ισομετρικές ασκήσεις! Ένα πρόγραμμα που προσφέρει σύσφιξη σε όλο το σώμα και τόνωση στην κοιλιά

1 | Ισομετρικές ασκήσεις! Ένα πρόγραμμα που προσφέρει σύσφιξη σε όλο το σώμα και τόνωση στην κοιλιά

2 | Ανάποδη γέφυρα Μέρος Πρώτο

3 | Ανάποδη γέφυρα Μέρος Δεύτερο

4 | Άρσεις λεκάνης Μέρος Πρώτο

5 | Άρσεις λεκάνης Μέρος Δεύτερο

6 | Πλάγια σανίδα Μέρος Πρώτο

7 | Πλάγια σανίδα Μέρος Δεύτερο

8 | Ισομετρική με άρση ποδιού Μέρος Πρώτο

9 | Ισομετρική με άρση ποδιού Μέρος Δεύτερο

Read More

And More