Ισομετρικές ασκήσεις! Γυμναστική για σύσφιξη σε όλο το σώμα και τόνωση στην κοιλιά (Part 2)

1 | Ισομετρικές ασκήσεις! Ένα πρόγραμμα που προσφέρει σύσφιξη σε όλο το σώμα και τόνωση στην κοιλιά (Par

2 | Πλάγια σανίδα με έκταση ποδιού Μέρος Πρώτο

3 | Πλάγια σανίδα με έκταση ποδιού Μέρος Δεύτερο

4 | Ισομετρική με γόνατο στο στήθος Μέρος Πρώτο

5 | Ισομετρική με γόνατο στο στήθος Μέρος Δεύτερο

6 | Ισομετρική με στήριξη στους πήχεις Μέρος Πρώτο

7 | Ισομετρική με στήριξη στους πήχεις Μέρος Δεύτερο

8 | Ισομετρική με έκταση ποδιού έξω Μέρος Πρώτο

9 | Ισομετρική με έκταση ποδιού έξω Μέρος Δεύτερο

Read More

And More