Κάνε τη γυμναστική παιχνίδι. Μια μπάλα για τέλεια χέρια!

1 | Τόνωσε χέρια και θώρακα Μέρος Πρώτο

2 | Τόνωσε χέρια και θώρακα Μέρος Δεύτερο

3 | Συνδιαστική άσκηση για χέρια

4 | 8

5 | πόδια και κοιλιά Μέρος Δεύτερο

6 | Συνδιαστική άσκηση για χέρια

7 | 3

8 | πόδια και κοιλιά Μέρος Τέταρτο

9 | Άσκηση για γράμμωση στα χέρια Μέρος Πρώτο

10 | Άσκηση για γράμμωση στα χέρια Μέρος Δεύτερο

Read More

And More