Μανιτάρια! Έχουν μόλις 22 θερμίδες και πολλά αντιοξειδωτικά. Plus: Οι πιο διάσημες ποικιλίες

1 | 1. Άσπρα καλλιεργούµενα (ή Agaricus)

2 | 2. Πλευρώτους

3 | 3. Πορτσίνι

4 | 4.  Πορτοµπέλο

5 | 5. Σιτάκε (Shiitake)

6 | 6. Τρούφα (μαύρη και άσπρη)

7 | 7. Κανθαρέλες

8 | 8. Μορχέλες

Read More

And More