Με έμπνευση τη yoga. Απλές ασκήσεις που θα σε βοηθήσουν να κάνεις stretching Part 2

1 | Στάση πολεμιστή

2 | Θέση του σκύλου

3 | Θέση του σκύλου με άρση ποδιού

4 | Κοιλιακοί

5 | Κοιλιακοί για πιο έμπειρες

6 | Προβολές στο πλάι

7 | Αναπνοές/Διαλογισμός

Read More

And More