Χτίσε γερούς και όμορφους ώμους! Αυτό είναι το σετ για να το καταφέρεις..

1 | Πιέσεις εμπρός με τα χέρια κλειστά

2 | Πιέσεις εμπρός με τα χέρια κλειστά (β' μέρος)

3 | Εκτάσεις χεριών-ώμων

4 | Εκτάσεις χεριών-ώμων (β' μέρος)

5 | Προτάσεις χεριών

6 | Προτάσεις Χεριών (β' μέρος)

7 | Προτάσεις-εκτάσεις συνδυαστικά

8 | Προτάσεις-εκτάσεις συνδυαστικά (β' μέρος)

9 | Εκτάσεις ώμων

10 | Εκτάσεις ώμων (β' μέρος)

11 | Εκτάσεις προς τα έξω

12 | Εκτάσεις προς τα έξω (β' μέρος)

Read More

And More