Χτίσε τέλειους γλουτούς! Η Άγγυ Νικολαΐδου έχεις τις ασκήσεις για να το πετύχεις

1 | Χτίσε τέλειους γλουτούς! Η Άγγυ Νικολαΐδου έχεις τις ασκήσεις για να το πετύχεις

2 | Γλουτιαίοι με άρση λεκάνης Μέρος Πρώτο

3 | Γλουτιαίοι με άρση λεκάνης Μέρος Δεύτερο

4 | Εκτάσεις ποδιών στο πλάι Μέρος Πρώτο

5 | Εκτάσεις ποδιών στο πλάι Μέρος Δεύτερο

6 | Stretch Out Μέρος Πρώτο

7 | Stretch Out Μέρος Δεύτερο

8 | Γλουτοί από ξαπλωμένη θέση Μέρος Πρώτο

9 | Γλουτοί από ξαπλωμένη θέση Μέρος Δεύτερο

10 | Ψαλιδάκια από το έδαφος Μέρος Πρώτο

11 | Ψαλιδάκια από το έδαφος Μέρος Δεύτερο

Read More

And More