Μαθήματα Pilates στο σπίτι! Οι ασκήσεις αυτές θα σου χαρίσουν δυνατή πλάτη

1 | Τετραποδική θέση Μέρος Πρώτο

2 | Τετραποδική θέση Μέρος Δεύτερο

3 | Στάση της κόμπρα Μέρος Πρώτο

4 | Στάση της κόμπρα Μέρος Δευτέρα

5 | Ψαλιδάκια στο matt Μέρος Πρώτο

6 | Ψαλιδάκια στο matt Μέρος Δεύτερο

7 | Εναλλακτικά ψαλιδάκια Μέρος Πρώτο

8 | Εναλλακτικά ψαλιδάκια Μέρος Δεύτερο

9 | Ανασήκωσε την πλάτη Μέρος Πρώτο

10 | Ανασήκωσε την πλάτη Μέρος Δεύτερο

Read More

And More