Δύο διαφορετικοί τρόποι να βάλεις concealer και να εξαφανίσεις τους μαύρους κύκλους!

1 | What to know

2 | Η πρώτη τεχνική

3 | Η δεύτερη τεχνική

4 | Διάλεξε μια από τις δύο!

5 | Σβήσιμο της πρώτης τεχνικής

6 | Η πρώτη τεχνική ολοκληρώθηκε

7 | Σβήσιμο της δεύτερης τεχνικής

8 | Και η δεύτερη τεχνική ολοκληρώθηκε

Read More

And More