Χαμηλή αυτοπεποίθηση. Μήπως φταίμε;

Αποφεύγει να πάρει πρωτοβουλίες; Είναι κλεισμένο στον εαυτό του και δυσκολεύεται να κάνει παρέες; Μήπως έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση;

Που οφείλεται;
“Η αυτοπεποίθηση είναι αλληλένδετη με την αυτοεκτίμηση και ως αλληλοσχετιζόμενες έννοιες βρίσκουν τη ρίζα τους στην βασική έννοια της αυτοαντίληψης. Αυτοαντίληψη είναι το άθροισμα όλων των ικανοτήτων, των στάσεων, των αντιλήψεων και των αξιών που πιστεύουμε για τον εαυτό μας και που καθορίζει το ποιοι είμαστε. Είναι μια πολύ βασική έννοια που χτίζεται από τη στιγμή που γεννιόμαστε και παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας. Βασικός παράγοντας στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης είναι η οικογένεια” εξηγεί η Msc Aναπτυξιακή Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Νατάσα Καραμολέγκου.

Η συμπεριφορά των γονιών δηλαδή επηρεάζει καταλυτικά τα παιδιά στο αν θα αναπτύξουν θετική ή αρνητική αντίληψη του εαυτού τους και κατ’ επέκταση υψηλή ή χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Τα λάθη μας
Ποια είναι τα λάθη όμως που κάνουμε συνήθως και εγκλωβίζουμε τα παιδιά μας στην ανασφάλεια; Οι υπερβολικές απαιτήσεις από τη μία αλλά και η υπερπροστατευτικότητα από την άλλη φαίνεται να ευθύνονται για τη χαμηλή αυτοπεποίθηση των παιδιών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κυρία Καραμολέγκου:

-Γονείς που ασκούν πολύ αυστηρή κριτική στα παιδιά τους, που έχουν υπέρμετρες προσδοκίες και απαιτήσεις απέναντι σε αυτά, που δεν τα επιβραβεύουν στις προσπάθειές τους, ισοπεδώνουν κυριολεκτικά την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση των παιδιών τους. Τα παιδιά αυτά αισθάνονται να τα κατατρέχει ένας μόνιμος φόβος αποτυχίας και πιστεύουν ότι δεν τους επιτρέπεται να κάνουν λάθη και να έχουν ελαττώματα. Για τους γονείς αυτούς, το παιδί αποτελεί προέκταση του εαυτού τους που πρέπει να τους βγάλει “ασπροπρόσωπους” στον κοινωνικό τους περίγυρο, διαιωνίζοντας την καλή τους εικόνα.

-Γονείς που λειτουργούν υπερπροστατευτικά, παρεμποδίζουν την πρωτοβουλία και την ανεξαρτησία των παιδιών τους, δημιουργώντας τους χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Οι γονείς αυτοί έχουν συνήθως οι ίδιοι πολλές φοβίες και ανασφάλειες, με αντίστοιχα χαμηλές προσδοκίες για τη ζωή τους και για το λόγο αυτό αποτρέπουν και τα παιδιά τους από το να πάρουν πρωτοβουλίες.

And More