Μίλα μου για μήλα… Οι πιο διάσημες ποικιλίες και πως θα τις χρησιμοποιήσεις στις συνταγές σου

1 | Μίλα μου για μήλα... Οι πιο διάσημες ποικιλίες και πως θα τις χρησιμοποιήσεις στις συνταγές σου

2 | 10. McIntosh Μήλα

3 | 9. Lady Sudeley Μήλο

4 | 8. Red Rome μήλο

5 | 7. Red Delicious Μήλο

6 | 6. Macoun μήλο

7 | 5. Paula Red μήλο

8 | 4. Gala μήλο

9 | 3. Jonagold  μήλα

10 | 2. Granny Smith

11 | 1. Golden Delicious μήλο

Read More

And More