ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

Α. Ανανιάδης: Τ’ ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ελλάδα είναι η δύναμή μου στην Αμερική!