ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ

Ανδρέας Παχατουρίδης: Η γυναίκα-στήριγμα του δημάρχου Περιστερίου και τα τρία παιδιά τους που διαπρέπουν στο εξωτερικό!