ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ

Ξέρεις να ξεχωρίζεις το φυσικώς ανθρακούχο νερό από το σοδόνερο; Ποια η διαφορά;