ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά: Μην τα δίνεις χωρίς την γνώμη του παιδιάτρου