ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΜΗΡΩΝ

Για την παραλία! Η Μάντη Περσάκη έχει τις ασκήσεις για να γυμνάσεις το εσωτερικό των μηρών