ΔΑΝΙΚΑΣ

Κατέβηκε από τα “Νέα” το άρθρο του Δανίκα που χαρακτήριζε “τσιγκούνη” τον Αγγελόπουλο! Σήμερα τον υμνεί!
ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164