ΔΑΝΙΚΑΣ

Κατέβηκε από τα “Νέα” το άρθρο του Δανίκα που χαρακτήριζε “τσιγκούνη” τον Αγγελόπουλο! Σήμερα τον υμνεί!