ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΡΤ: Αυτός είναι ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος…