ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ζωγραφίζει το πρώτο του… εξώφυλλο!