ΔΩΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ

House of Fame: “Η μητέρα μου έδωσε ένα νεφρό στον πατέρα μου και έτσι είναι και οι δύο μεταμοσχευμένοι”