ΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ ΑΔΕΡΦΟΣ

Τον Δώρο Παναγίδη τον ξέρεις! Τον γοητευτικό αδερφό του τον έχεις δει;