ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ

Είναι 18 μηνών, μπορεί να κάνει επέμβαση;