ΦΟΡΕΜΑ

Μετάτρεψε το αγαπημένο σου T-shirt σε φόρεμα!
Μπορείς να αγοράσεις το φόρεμα της Κάρυ! Το τεχνικό πρόβλημα λύθηκε!