ΦΟΥΝΤΑΣ

Ο γιος του Φούντα ξεσπά: ”Δεν γνώριζα ότι πέθαινε ο πατέρας μου”
Λ. Φούντας: Διευθυντής εταιρείας, γιός γιατρών και ανηψιός βουλευτή