ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Όμιλος ΟΤΕ δίνει χρώμα στο Γηροκομείο Αθηνών