ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Τα παιδικά εργαστήρια ξεκινούν και πάλι στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή