ΚΑΣΕ

Πόσο χαμηλά κατέβασε το κασέ του ο Αλ. Αντωνόπουλος για να παίξει στο “Αμάρτημα”;