ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΑΛΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

Ο πατέρας του Κωνσταντίνου Βασάλου αποκαλύπτει: «Σπάνια βλεπόμαστε με τον γιο μου»