ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στο δικαστήριο η κόρη του τέως για υπερβολική ταχύτητα!
Ο πρώτος βασιλικός γάμος που έγινε στην Ελλάδα!